Jeroen De Keyser

Jeroen De Keyser bestudeerde als onderzoeker voor een FWO-project (2008-2012) de opkomende vormen van burgerjournalistiek en hun wisselwerking met traditionele journalistieke modellen.

Contact

Academic Bibliography

http://biblio.ugent.be/person/3039856

Recent Publications

Journalistieke autonomie in Vlaanderen: onderzoeksrapport in opdracht van het Kabinet van de Vlaamse minister van innovatie, overheidsinvesteringen, media en armoedebestrijding. Jeroen De Keyser (2012)

A survey of professional journalists in Flanders (Belgium) . Karin Raeymaeckers, Steve Paulussen and Jeroen De Keyser (2012) The global journalist in the 21st century. In Routledge Communication Series p.141-154

The printed rise of the common man: how web 2.0 has changed the representation of ordinary people in newspapers. Jeroen De Keyser and Karin Raeymaeckers (2012) JOURNALISM STUDIES. 13(5-6). p.825-835