About Us

Onderzoek naar actuele ontwikkelingen binnen de journalistiek

Het Center for Journalism Studies is een van de vier onderzoekscentra binnen de vakgroep communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent.

Sinds 2007 bundelen en versterken we het onderzoek naar actuele ontwikkelingen binnen de journalistiek, en het onderwijs over journalism studies.

We willen het bestaande onderzoeksprogramma uitbreiden tot een brede waaier van theoretische, praktische en technische aspecten van journalistiek, nieuwsproductie en politieke communicatie.

Momenteel staat professor dr. Sarah Van Leuven aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

researchers-center-for-journalism-studies
journalism-tagcloud

Expertise

In ons onderzoek staan alle facetten van de journalistiek centraal. Er wordt zowel belang gehecht aan de journalist als individu, als aan de sociale werkomgeving waarin professionele journalisten vandaag functioneren. Bovendien schenken we in ons onderzoek ook aandacht aan de gebruiker van het journalistieke eindproduct.

We leggen ons toe op onderzoek rond diverse nieuwsproductieprocessen, de komst van zogenaamde 'nieuwe media' binnen de journalistiek en we analyseren de media-inhoud van verschillende mediatitels.

Het CJS heeft op die manier een expertise opgebouwd die ingezet kan worden doorheen het hele ontwikkelingsproces van het nieuws, alsook de maker en gebruiker ervan.

Samenwerkingsverbanden

Als onderzoekscentrum staan we open voor actieve samenwerking met onderzoekers van andere onderzoeksgroepen, zowel nationaal internationaal.

Zo hebben we in News Talk & Text (NT&T) een academische partner gevonden en bieden we ondersteuning aan journalistiek in Vlaanderen door samenwerkingsverbanden met het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek, het Steunpunt Media (Vlaamse overheid) en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ).

Op internationaal vlak werken we samen met de Missouri School of Journalism en maken we deel uit van diverse onderzoeksorganisaties als, ECREA (European Communication and Research Association), IAMCR (International Association for Media and Communication Research), ICA (International Communication Association) en NeFCA (Netherlands-Flanders Communications Association)

prev30
logo-future-media-lab

CJS als partner van het Future Media Lab

CJS maakt deel uit van de denktank van Future Media Lab, een open platform waar diverse mediasectoren, consumenten, beleidsmakers en academici discussiëren en debatteren over innovaties en hun impact op beleid.

Een issue dat hoog op de agenda staat is de toekomst van de journalistiek. Future Media Lab. is een initiatief van de European Magazine Media Association, EMMA